ENEL-ATM održava specijalističke edukacije, seminare, kao i edukacije za mjerenje i ispitivanja električnih instalacija za sigurne prostore i prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Korisnicima je na raspolaganju puna obuka za rad krajnjeg korisnika sa opremom i procesnim sustavima koje isporučuje ENEL-ATM, u tijeku i nakon realizacije projekata. Obuka se organizira u vlastitim prostorima, ali i na objektu korisnika.