Politika kvalitete, okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu

 • Najvažnije vrijednosti kojima tvrtka ENEL-ATM d.o.o. mjeri i određuje ukupnu uspješnost u svojem djelovanju u području projektiranja, inženjeringa i automatizacije industrijskih postrojenja i zgradarstva, odnosno energetike, elektronike, automatike i montaže su usmjerenost na potrebe poslovnih partnera i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom, pouzdanost kao i kompletnost usluge.
 • Svojim partnerima osiguravamo kvalitetne i cjenovno pogodne projekte i usluge te tako gradimo međusobno povjerenje i partnerski odnos za budućnost. Rješenjima pomažemo partnerima ostvariti povećanje operativne učinkovitosti i pouzdanosti uz istodobno smanjenje utroška energije i negativnog utjecaja na okoliš.
 • Naše temeljno opredjeljenje i primarni cilj je zadovoljstvo klijenata, zaposlenika, vlasnika, dobavljača i društvene zajednice. Oslonac našeg poslovanja su obrazovani i motivirani zaposlenici, praćenje i primjena novih tehnologija, trajno poboljšanje sustava upravljanja poslovanjem uz sigurnost svih zaposlenih, zaštitu okoliša i ekonomično upravljanje resursima.
 •  Implementirali smo i održavamo sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, sustav upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001 i i sustav zaštite zdravlja i  sigurnosti pri radu prema zahtjevima norme ISO 45001.
 • Pazimo da  utjecaj  naših  aktivnosti  minimalno i kontrolirano utječu  na  okoliš i prirodu primjenom suvremenih metoda prilikom procesa projektiranja.
 • Kvaliteta i preventivno djelovanje na sprječavanju nastanka nepoželjnih događaja koji bi mogli štetno djelovati na okoliš se provodi u svim segmentima poslovanja, u svim fazama procesa. Sve aktivnosti su planirane, upravljane i nadzirane i stalno ih unapređujemo. Provodimo ih uz poštivanje načela održivog razvoja i usklađujemo sa zakonima i propisima iz područja zaštite okoliša. S poslovnim partnerima i lokalnom zajednicom komuniciramo o utjecajima na okoliš.
 • Sustavno obrazujemo zaposlene s ciljem unaprjeđenja kvalitete rada i razvijanja ekološke svijesti. Ostvarenje zacrtanih ciljeva obaveza je svih zaposlenika.
 • Stalno brinemo o zaštiti zdravlja i sigurnosti svih naših radnika te radnika podugovarača prevencijom nesreća i ozljeda na radu.
 • Motiviramo i stalno brinemo o obrazovanju radnika u cilju poboljšanja kvalitete usluge te smanjenja nesreća na radu (motiviramo radnike na učenje, timski rad, razmjenu znanja i iskustva te razvoj kreativnosti i inovacija).
 • Stvaramo okruženje unutar  tvrtke u kojem su zdravstveni i sigurnosni rizici  prihvatljivi  i kontrolirani kako bi se spriječila profesionalna oboljenja i ozljede.
 • Razvijamo  stručnosti  i educiramo zaposlenike za obavljanje poslova na zdrav i siguran način.
 • Politika kvalitete, okoliša, zaštite zdravlja i  sigurnosti pri radu temeljni je dio Integriranog poslovnika sustava upravljanja, a njene postavke ugrađene su i u sve ostale dokumente tvrtke ENEL-ATM d.o.o..

 

Zaštita podataka – proces kojim se osiguravaju podatci od oštećenja pri prijenosu i kontrolira pristup podatcima u računalu. Na taj način zaštita podataka osigurava privatnost.

Koristi se za zaštitu, kako privatnih, tako i službenih podataka tvrtke. Zaštita podataka se koristi pri prijenosu podataka osjetljivog sadržaja (osobnih dokumenata, bankovnih podataka, dokumenata posebnih ugovora, podataka poslovanja i drugih važnih podataka za poslovanje tvrtke…). Kako bi podatci na svoje odredište stigli netaknuti i u istom obliku u kojem su poslani, podatke zaštićujemo od oštećenja u prijenosu i neovlaštenih upada ili preusmjeravanja tijekom prijenosa. Također je potrebno zaštiti i podatke koji su spremljeni u našem računalu od neovlaštenih upada s istog ili drugih računala i od napada virusa, što smo osigurali redovnim kontrolama i instalacijama aktuelnih zaštitnih virus programa

Zagreb, 02.03.2023.

Uprava ENEL-ATM