Izvođenje radova u području automatizacije, mjerenja i regulacije u industriji važan je korak u implementaciji procesa. Oprema daje maksimalne rezultate samo kada je ugrađena u skladu sa preporukama proizvođača, kada su za njenu ugradnju korišteni kvalitetni materijali i oprema i kada je pravilno podešena i puštena u rad od strane kvalificiranih i obučenih stručnjaka.

ENEL-ATM veliku pažnju poklanja upravo ovom segmentu aktivnosti, u kojem pružaju svojim korisnicima usluge od puštanja opreme u rad, ugradnje, električkog i pneumatskog povezivanja opreme, isporuke potpuno testiranih i ispitanih elektro i MUR ormara s elektro i/ili pneumatskom opremom, izgradnje dijelova ili cijelih procesa automatskog upravljanja bilo po postojećem projektu, novom projektu, bilo po principu “ključ u ruke”.

Izvođenje radova obuhvaća proizvodnju i instalaciju elektro i MUR opreme kao i izradu programskih rješenja. Također pokriva testiranje, usluge validacijskih aktivnosti, puštanje opreme i uređaja u rad i integraciju cijelog sustava. Konačno, uz svaki izvedeni segment, korisniku se predaje dokumentacija izvedenog stanja.