ENEL-ATM ima dugogodišnje iskustvo bavljenja problematikom protueksplozijske zaštite u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Tvrtka je ovlaštena od strane MUP-a Sektora za eksplozivne atmosfere za Instaliranje, održavanje i popravak Ex-opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Što predstavlja vitalnu komponentu u sustavu sigurnosti od paljenja eksplozivne atmosfere i eksplozije. Možemo to smatrati jednakovrijednim klasifikaciji prostora i certifikaciji uređaja. Pravilnim određivanjem ugroženog prostora i klasificiranjem zona (opasnosti), dobrim projektiranjem električne instalacije energetike i instrumentacije te pravilnim odabirom uređaja, uz propisno izvedenu montažu i instaliranje, osigurava se odgovarajuća razina sigurnosti od eksplozije.

Provedbom tehničkog nadgledanja od strane MUP-a Sektora za eksplozivne atmosfere, koji uključuje tehničko nadgledanje klasifikacije prostora, elektroenergetskih uređaja, elektroinstrumentacijskih uređaja, električne instalacije energetike, električne instalacije instrumentacije i neelektričnih uređaja i instalacija, kako kod puštanja u pogon, tako i tijekom uporabe istih dolazi se do smanjivanja na najmanju moguću mjeru pojava uzročnika paljenja eksplozivne atmosfere te eksplozije.