ENEL-ATM-ovo znanje, dugogodišnje iskustvo, stalno usavršavanje, tehnička opremljenost, moderni softwareski paketi, uz uvažavanje specifičnosti svakog klijenta, omogućavaju realizaciju kompleksnih projekata iz područje industrijske automatike uz razvoj i izradu tehničke dokumentacije u svim projektnim fazama po internacionalnim standardima.

Ovlašteni projektanti, suvremene metode istraživanja i projektiranja, originalne metode i modeli, korištenje suvremene opreme i novih tehnologija garantiraju Vam visoki nivo i kvalitetu izrađenih projekata i njihovu aktualnost u svijetlu modernih tehnologija. U suradnji s našim partnerskim projektantskim tvrtkama u mogućnosti smo izvoditi i projekte svih struka, posebice u procesnoj industriji, kao što su farmacija, plin i nafta.