ENEL-ATM pruža uslugu nadzora nad izvođenjem ovakvih radova, istovremeno dajući tehničke savjete i izvještaje o kvaliteti i kvantiteti izvedenih radova.

U slučajevima kada se proces automatskog upravljanja realizira istovremeno sa drugim radovima, racionalno je izvođenje dijelova procesa po-vjeriti izvođačima tih radova. Često korisnik ima želju za angažiranjem vlastitih kapaciteta na realizaciji dijelova procesa automatskog upravljanja, čime ostvaruje da se njihov tehnički kadar paralelno obučava za korištenje i održavanje nove opreme i procesa automatskog upravljanja.